× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Big Data and Analytics (15 studiepoeng) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Det digitale samfunnet er her og påvirker alle profesjoner. Data samles om kunder, produksjonsprosesser, energiforbruk, trafikkstrømmer og værtrender; tilfanget av data er tilnærmet ubegrenset.

 

For å skape innsikt ved hjelp av store datamengder trengs ny kompetanse inn i de fleste virksomheter. Denne innsikten er avgjørende for å være konkurransedyktig i det digitale samfunnet. Både kunnskap om og praktisk erfaring med maskinlæring og dataanalyse er helt avgjørende.

Kvalifikasjon/tittel

Big Data and Analytics (15 studiepoeng)