× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelorstudium i ingeniørfag - data, TRESS favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som dataingeniør er du med på å utvikle systemene som skal prege framtidens industri og næringsliv. En ingeniør lærer å se faget sitt i sammenheng med samfunnet rundt seg. Med denne utdanningen kan du bidra til utvikling og drift av IT-systemer i store deler av næringslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - data