× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i psykisk helsearbeid, deltid, Kjeller favoritt ikon

Universitet og høgskole
Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Studiet er organisert i en fellesdel på 30 studiepoeng og en fordypning i psykososialt arbeid av tilsvarende omfang.

Studiets fellesdel omhandler:

  • Mennesker, psykiske lidelser og det sosiale miljø
  • Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning

Studiets fordypningsdel gir rom for fordypning i faglig fundament, praksisstudier og/eller faglig utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller tilsvarende og minst ett års relevant yrkespraksis

Tilbys ved:

  • Studiested Kjeller