× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Styring og ledelse - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å bedre dine karrieremuligheter, kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg nyttig innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Organisering

  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Gjennom masterstudiet kan du utvikle deg som leder og administrator. Du får større innsikt i egen praksis, økt forståelse for virksomhetens formål og styrket kompetanse på rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.

diet er særlig rettet mot offentlig virksomhet, og mot bedrifter og organisasjoner som samarbeider med offentlig sektor. Det er erfaringsbasert, og du må derfor ha relevant yrkeserfaring for å få opptak.

Studiet er lagt opp slik at du kan kombinere det med arbeid. Blant annet er undervisningen organisert i samlinger, normalt tre samlinger av to til tre dager per emne. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon. Velger du å ta studiet på fulltid, kan du fullføre det i løpet av halvannet år.

Studiet består av obligatoriske fellesemner (30 studiepoeng), fordypningsemner med valgmuligheter (30 studiepoeng) og masteroppgave (30 studiepoeng).

Opptakskrav

  • Bachelorgrad med minst 45 studiepoeng i organisasjons- og administrasjonsfag og to års relevant yrkespraksis eller:
  • Bachelorgrad med minst 4 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 1 år i ledende stilling på mellomnivå eller høyere. Yrkespraksis skal være etter fullført bachelorgrad.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet