× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren - videreutdanning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du leder eller har du ambisjoner om en lederrolle i helse- og sosialsektoren? Med videreutdanning i organisasjon, ledelse og arbeidsrett vil du få nødvendige kvalifikasjoner.

Studienivå

Lågare nivå

Organisering

  • Undervising ved lærestaden
  • Samlingsbasert

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

30

Semester

2

Om studiet

Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren. I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne.

Opptakskrav

Treårig høgskoleutdanning innen helse- og sosialfag eller annen fullført høyere utdanning av minst to års varighet, fortrinnsvis økonomisk/administrativ utdanning og minst to års relevant yrkespraksis etter endt grunnutdanning.