× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Organisasjon og ledelse - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir kunnskap innen ledelse, organisasjon og administrasjon og forståelse for utfordringer innen ledende arbeid. Årsstudiet tilsvarer i hovedsak tredje år ved bachelorstudiet i administrasjon og ledelse.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i organisasjon og ledelse er et praksisnært studium samtidig som det har en teoretisk forankring. Kombinasjonen av yrkesorientering og teori medvirker til at studentene oppøver evne til analyse og refleksjon og blir i stand til å løse varierende oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring.

Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme emnesammensetning og felles undervisning med 3. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller ses på som et supplement for studenter som allerede har en bachelorgrad, f.eks. innen ulike profesjonsstudier.

Hvert semester velger du emner tilsvarende totalt 30 studiepoeng. I høstsemesteret kan du enten velge alle poengene innenfor en fordypning, eller du kan velge fritt og sette sammen sin egen portefølje.

Opptakskrav

Fullført 3-årig høyere utdanning eller 2-årig høyere utdanning med minst 60 studiepoeng innen økonomi, jus eller samfunnsfag.