× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og ledelse - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole
Studiet gir ettertraktet kompetanse i økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, ledelse, juss og markedsføring.

Studienivå

Årsstudium

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap.

På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative fag for ulike søkergrupper.

Alle emnene er på ti studiepoeng, og du må velge seks av disse. Lenger ned på siden finner du en oversikt over hvilket semester emnene tilbys. Vi anbefaler å velge Bedriftsøkonomi I med IKT før Bedriftsøkonomi II. Det er også en fordel å ta kurset Organisasjon før Ledelse.

På deltidsstudiet har du to år på å fullføre de seks emnene, og det er lagt opp slik at du kan kombinere det med jobb. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta per semester, men du må ta minst ett emne i semesteret for å beholde studieretten. Hvert emne har normalt en halv forelesningsdag i uka, så om du eksempelvis velger å ta to emner i halvåret, vil du normalt ha to forelesninger i uka. Forelesningene går på dagtid.

I emnebeskrivelsen i programplanen finner du informasjon om obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å kunne ta eksamen. Ellers er det ikke obligatorisk fremmøte i forelesningene, men vi anbefaler sterkt å møte opp.

Tilbys ved:

 • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  50.30 (primær)
  59.70 (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  215162
 • Poenggrenser 2019

  42.20 (primær)
  61.30 (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  215253