× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å bedre dine karrieremuligheter innen ledelse, rådgivning eller utredningsarbeid? På masterstudiet i økonomi og administrasjon kan du spesialisere deg innen finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium (120 studiepoeng), som både leder fram til graden siviløkonom og til graden master i økonomi og administrasjon.

Studiet består av en emnedel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid (masteroppgaven) på 30 studiepoeng. Du kan spesialisere deg i enten finans og økonomistyring eller organisasjon og ledelse. I tillegg tilbys det valgemner.

Opptakskrav

Fullført bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, på 180 studiepoeng. Bachelorutdanningen må tilfredsstille bestemte fagkrav.

Gjennomsnittskarakter: C eller bedre.

Poenggrense i 2017: 7,00.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet