× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Offentlig administrasjon og styring - master favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med en master i offentlig administrasjon og styring får du kunnskapen du trenger for å forstå og håndtere sammensatte utfordringer og endringsbehovene offentlig sektor står overfor.

Studienivå

Master, 2 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Offentlig sektor er i sterk endring og trenger med­arbeidere som kan bidra til innovasjon og omstilling. Masterstudiet kan styrke mulighetene for deg som ønsker en karriere med vekt på forvaltning av samfunnets felles ressurser og verdier i fremtiden.

Studiet gir deg innsikt i hvordan offentlig ­forvaltning er organisert og fungerer fra et statsvitenskapelig, økonomisk, juridisk og organisasjons­teoretisk perspektiv. Du lærer prinsipper for ­organisering av offentlig administrasjon, og for styring og ledelse i offentlig sektor.

Studiet kvalifiserer deg til å delta i eller lede prosesser for å endre og effektivisere offentlig sektor. Masterstudiet i offentlig administrasjon og styring er særlig relevant for deg som vil jobbe i offentlig sektor, men er også aktuelt innen privat eller frivillig sektor.

Emner i studiet

  • Kontraktsrett for offentlig sektor
  • Offentlig økonomi
  • Performance management in the public sector
  • Politiske prosesser og virkemidler
  • Forskningsmetode og vitenskapsteori
  • Ledelse og kommunikasjon

I tillegg har du et semester med valgfrie emner eller utvekslingsopphold i utlandet. Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng (ett semesters varighet).

Opptakskrav

Bachelor i administrasjon og ledelse eller en bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i alt fra minst to av de tre fagområdene statsvitenskap/organisasjonsvitenskap, juss og/eller økonomi. Det kreves minimum 10 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode, som kan inngå i dette grunnlaget. Emner som inngår i de 80 studiepoengene kan eventuelt være tatt i tillegg til bachelorgraden.

Karaktersnittet må være C eller bedre.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet