× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørfag, elektronikk og informasjonsteknologi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
I vårt høyteknologiske samfunn er ingeniøren viktigere enn noensinne. Elektronikk og informasjonsteknologi (IT) er helt nødvendig i infrastruktur, næringsliv og helsevesen.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Viktige fellesfag i Bachelorstudiet i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi er grunnlagsfagene matematikk, kjemi, fysikk, statistikk og økonomi.

Første studieår er felles. Fra andre studieår kan du velge mellom to studieretninger:

  1. Automatisering.
  2. Medisinsk teknologi.

Automatisering

Automatisering fokuserer på hvordan maskiner og industrielle prosesser kan overvåkes, styres og reguleres. Automatiseringsingeniøren arbeider bl.a. med å automatisere maskiner og prosesser, samt utvikle systemer for fjernstyring og overvåking av prosesser.

Eksempel på automatiserte prosesser er produksjon av olje og gass, robotisert sveising, montasje av komponenter på kretskort, o.a.

I automatiseringsstudiet lærer du om industrielle prosesser, moderne regulatorer og datamaskiner som kan styre dem. Måleteknikk og instrumentering er viktig i studiet. Det legges vekt på dynamisk simulering og utvikling av egne reguleringssystemer. Vi har et avansert, industrirettet laboratorium for å støtte den teoretiske undervisningen.

Se film om bacheloroppgave innen automatisering (YouTube).

Medisinsk teknologi

Medisinsk teknologi er der du får kompetanse i elektromedisinsk og medisinskteknisk utstyr, som stadig blir mer spesialisert og avansert.

Utvikling, produksjon, salg, vedlikehold og anvendelse krever stadig større innsikt på det tekniske og medisinske området.

Du får en bred innføring i medisinsk instrumentering, men lærer også om anatomi, fysiologi, etikk og sikkerhet.

Se film om medisinsk teknologi (YouTube).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

95

Søknadskode (SO)

215005

Lignende utdanninger