× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ingeniørfag, data - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorstudiet dataingeniør gir bred kompetanse i programmering, systemutvikling, realfag og samfunnsfag. Etter endt studium kan du som dataingeniør planlegge, programmere, vedlikeholde og drifte datasystemer, administrere datanettverk og drive konsulentvirksomhet.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Dataingeniørstudiet gir bred kompetanse som dekker datafag, realfag og samfunnsfag.

Du får en grunnleggende, bred og yrkesrettet utdanning i informasjonsteknologi, særligrettet mot programmering, programvare-, system- og applikasjonsutvikling.

Studiet inneholder også system- og driftstekniske emner. I tillegg inneholder studiet flere samfunns- og realfaglige emner innen matematikk, statistikk, fysikk, kjemi, som setter utdanningen inn i en bredere faglig kontekst.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35 til 40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse

Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
  • 2-årig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller
  • søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1
  • Tre-terminsordningen kan kvalifisere søkere med generell studiekompetanse som mangler nødvendig matematikk/fysikk

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

44.00 (primær)
52.80 (ordinær)

Studieplasser

100

Søknadskode (SO)

215004