× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Informasjonsteknologi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Informasjonsteknologi er det mest omfattende bachelorprogrammet innen data ved OsloMet. Du får mulighet til å studere bredt og dypt innen design, utvikling, administrasjon, og vedlikehold av datasystem.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Alle de obligatoriske emnene i studiet er direkte IT-relaterte.

Bachelorstudiet i informasjonsteknologi gir en grunnleggende, bred og yrkesrettet utdanning i informasjonsteknologi spesielt rettet mot programmering, programvare, system- og applikasjonsutvikling. 

Studiene inneholder også system- og driftstekniske emner. Bachelorstudiet i informasjonsteknologi har flere datafaglige emner enn i dataingeniørstudiet, blant annet relatert til webteknologi og datasikkerhet.

Hvordan lærer du?

For å gjennomføre studiet på normert tid, må du regne med å bruke 35-40 timer per uke på studierelatert arbeid gjennom hele semesteret. Forelesninger, praktiske øvelser på datalaboratorier, praktiske prosjektoppgaver, selvstudium og gruppearbeid blir vektlagt som arbeidsformer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse / realkompetanse.

Spesielle opptakskrav: R1 eller S1+ S2.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

42.20 (primær)
55.20 (ordinær)

Studieplasser

81

Søknadskode (SO)

215395