× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fysioterapi - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
En bachelorgrad i fysioterapi gjør at du kan behandle mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Fysioterapi handler om kroppens bevegelser og funksjoner i et helse- og helhetsperspektiv. Bevegelse, kroppslig funksjon og andre faktorer i livet er med på å påvirke til smerte og funksjonsnedsettelse.

Det teoretiske grunnlaget for utøvelse av fysioterapi er følgende:

 • Kunnskap om kroppens og hjernens oppbygging og funksjon.
 • Kunnskap om avvik og sykdom.
 • Teorier om hvordan vi lærer og kontrollerer bevegelse.
 • Bevegelsesanalyse.
 • Betydning av fysisk aktivitet.
 • Motivasjon.
 • Kommunikasjon og samhandling.
 • Kunnskap om hva som gir mening i menneskers liv.
   
 • Les mer om praksis for fysioterapi.

Ferdighetstrening og bekledning

I løpet av studietiden er det mye praksisnær undervisning der studentene deltar aktivt i å fysisk utføre undersøkelser på hverandre. Ferdighetstreningene er ikke kjønnsadskilt.

Av helse-, miljø og sikkerhetsmessige årsaker stilles det spesielle krav til bekledning og det innvilges ikke fritak fra disse kravene.

Tilbys ved:

 • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

49.50 (primær)
55.70 (ordinær)

Studieplasser

150

Søknadskode (SO)

215703

Lignende utdanninger