× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet - bachelor favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelorstudiet gir bred kompetanse i offentlig politikk og administrasjon, juss, økonomi og ledelse. Utdanningen er særlig rettet mot offentlig sektor, men du får også relevant kompetanse for arbeid innen organisasjons- og næringsliv.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Utdanningen kombinerer yrkesorientering og teori, slik at du som student oppøver evne til analyse og refleksjon, og blir i stand til å løse varierte oppgaver i et yrkesliv som er i stadig endring.

I første studieår får du grunnleggende innføring i organisasjon, ledelse og kommunikasjon, juss, politikk og administrasjon. Dette blir etterfulgt av styring, økonomi og stat og kommunalrett i andre studieår. I andre studieår lærer du også samfunnsvitenskapelig metode og har en praksisperiode på ni uker. 

I tredje studieår får du mulighet til å velge blant ulike valgfag. Du kan også velge å ta et semester som utvekslingsstudent.

I sjette semester lærer du om strategi, organisasjonsendring og endringsledelse, i tillegg til å skrive en bacheloroppgave.

Tilbys ved:

  • Studiested Pilestredet

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.60 (primær)
49.00 (ordinær)

Studieplasser

101

Søknadskode (SO)

215138