× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet er etablert som oppdrag fra Helsedirektoratet. Utdanningen er ett av tiltakene i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Relevans for arbeidsliv: Omfanget av psykiske vansker hos barn og unge krever et mer desentralisert og lokalbasert hjelpetilbud. Det må involvere alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. En må tidligere fange opp barn og unge i risiko og gi hjelp og behandling til de som trenger det. Et større fokus på forebygging og samhandling forutsetter å styrke den tverrfaglige kompetansen i kommunen. Dette studiet er laget for å bedre det tverrfaglige hjelpearbeidet for barn og unge, og for å videreutvikle det lokale hjelpetilbudet for denne gruppen. 

Utdanningsprogrammet tar som hovedregel utgangspunkt i deltakernes arbeidssted, og har til hensikt å forsterke deltakernes kompetanse i møte med barn, ungdom og deres familier i de forskjellige tjenestetilbudene. Deltakerne skal etter endt utdanning kunne initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende arbeid med barn, ungdom og unge voksne, og skape og videreutvikle tilgjengelige, fleksible og samordnede tjenestetilbud til barn, ungdom og familier. 

Utdanningen har tre hovedområder: 

  • Utvikle kunnskap og kompetanse i tråd med barn og ungdoms behov
  • Bedre samarbeid og koordinering av tjenestene for barn og unge
  • Mestringsfokus, holdninger og brukermedvirkning

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått videreutdanning