× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Om studiet

Næringslivet og offentlig forvaltning etterspør stadig mer kompetent arbeidskraft. Masterstudiet er rettet inn mot de som ønsker en lederutdanning, og inneholder viktige fag i skjæringspunktet økonomi og ledelse. Studiet skal gi kandidatene innsikt og faglig kompetanse som kan gi næringslivet en god, faglig, konkurransedyktig og bærekraftig utvikling.

Våre studenter vil tilegnet seg analytiske ferdigheter på et meget høyt faglig nivå, som er etterspurt i arbeidsmarkedet, og studentene søker seg ofte mot leder- og mellomlederstillinger i næringslivet (f.eks. i finansinstitusjoner og konsulentselskaper) og rådgivende stillinger i offentlig sektor (f.eks. departementer og kommuner).

Hovedprofilen i studiet er økonomisk analyse, som omfatter følgende hovedtemaer:

  • Finansiell økonomi
  • Økonomisk styring
  • Samfunnsøkonomi

Kvalifikasjon/tittel

Master i økonomi og administrasjon