× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Om studiet

Uavhengig av bransje, er det stor behov for økonomi- og lederkompetanse. Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Bachelorstudiet gir en faglig plattform der du oppnår forståelse for de ulike økonomisk-administrative fagområdene og lærer å se disse i sammenheng. Studiet har et solid regnskapsfokus. I tillegg omfattes emner som økonomi, markedsføring investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon.

Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i økonomi og administrasjon

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

211369