× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i IT og digitalisering favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Om studiet

Studiet vil gi deg en innføring i viktige sider ved moderne databehandling og digitalisering. Ved å forstå teknologien vil du lettere se mulighetene og begrensningene. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle og forbedre arbeidsoppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy. Vi planlegger også å ha design av webapplikasjoner, mobil IT og kybernetikk for industrien i studieplanen, sammen med innføring i industrielt internett, maskinlæring og «big data».

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i IT og digitalisering

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Nytt (primær)
Nytt (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

211449