× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i IT favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Om studiet

Studiet kan tas som et ordinært studium med undervisning på Høgskolen i Molde eller som nettstudent.

IT er blitt en del av alt som omgir oss både i arbeids- og privatlivet. Det å ha forståelse for og kunnskap om å lage gode IT-systemer er en av forutsetningene for å lykkes i det nye jobbmarkedet. Som informatikkstudent vil du kunne være med å lage gode IT-systemer og vite hvordan bedrifter og privatpersoner skal få brukt dem på en best mulig måte.

Antall IT-relaterte jobber har økt jevnt de siste 30 årene. Nye næringer dukker opp og endringer i måten vi samhandler på internt i bedriftene og mellom bedriftene gjør at vi blir stadig mer avhengig av gode IT-løsninger. Samtidig skaper den nye teknologien nye typer jobber, og her er god IT-kompetanse en av forutsetningene for å lykkes.

IT-studiet gir deg en innføring i alle sider av moderne databehandling. Ved å forstå teknologien vil du se mulighetene og begrensningene. Det vil gjøre deg i stand til å delta i IT-prosjekter, og til å forstå hvordan IT kan utnyttes til å forenkle og forbedre arbeids­oppgaver. Samtidig vil du få trening i bruk av sentrale verktøy slik at du selv kan utvikle enkle datasystemer.

Kvalifikasjon/tittel

Fullført og bestått årsstudium

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  49.3 (ordinær)

  Studieplasser

  40

  Søknadskode (SO)

  211187
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  20

  Søknadskode (SO)

  211189