× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Yrkessjåfør favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som jobber med transport av gods, personer, planlegging og gjennomføring av oppdrag.Gjennomført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.  

Studienivå

Anna utdanning