× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tømrerfag, nettbasert favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Kurset er lagt opp etter fagplanen VG
2 og VG 3 i den
videregående skole.Gjennomføring.
Du får tilgang til fagtekster med bilder og
tegninger, demonstrasjonsvideoer og lenker til nyttig
informasjon på
nettet. Du kan arbeide med digitale tester på egen hånd, for å
repetere
og for å sjekke at stoffet sitter som det skal.
Slik jobber du med fagstoffet:
* Du leser og studerer bøker og nettekster,
* Du ser på videoer,
* Du finner tilleggsinformasjon på nettet,
* Du gjennomfører digitale tester,
* Du skriver større oppgavesvar som du får tilbakemelding på
fra lærer
Utdanningen er delt opp i to deler:Tømrerteori
konstruksjon i
trebransjelære og bedriftslære
Tømrertegning

Beskrivelser av kostnader

15000,- Lærebøker kommer i tillegg.

Læringsmål

Å
forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i tømrerfaget jf. kompetansemålene i

læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo