× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studiekompetanse Naturfag - virtuelt klasserom favoritt ikon

Annen utdanning
Naturfag på videregående skole er ett av de seks minstekravfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi.

Studienivå

Anna utdanning