× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sikkerhetsfaget - fagbrev, Oslo favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med sikkerhetstiltak, konflikthåndtering og sikringsarbeid. Som vekter kandu jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for
Sikkerhetsfaget Vg3. En del teori fra læreplan Vg2 Salg,
service og sikkerhet vil også bli gjennomgått.Sikkerhetsplanlegging
Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette
dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra
risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige
tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse,
miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og
turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og
revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser.
Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og
utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet.Sikkerhetsarbeid
Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med
gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til
publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan
planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes
og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering
Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte
sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske
rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og
lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet
dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående
sikkerhetsarbeidet.

Beskrivelser av kostnader

21500,-. Registreringsavgift på 2000 kom

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i sikkerhetsfaget jf. kompetansemålene fra
læreplanen

Tilbys ved:

  • Oslo