× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Renholdsfag, fagbrevmodul - nettbasert favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Innholdet bygger på læreboka Renhold -
Fagbrevmoduler av Else
Liv Hagesæther, og er delt inn i følgende moduler:
Lære å forstå tegninger
Planlegge og kalkulere
Renhold av tekniske hjelpemidler
Skadesanering
Renhold av fasader
Fagets historie
Nasjonalt og internasjonalt regelverk
Etiske retningslinjer

Beskrivelser av kostnader

6200,- Lærebøker kommer i tillegg.

Læringsmål

Voksne
med allsidig praksis fra arbeid med profesjonelt renhold som
ønsker fagbrev.

Tilbys ved:

  • Oslo

Lignende utdanninger