× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Regnskap med Visma eAccounting favoritt ikon

Annen utdanning
På dette regnskapskurset får du en teoretisk og praktisk innføring i regnskapsmessige prinsipper etter norsk standard. Du får forståelse for bokføring, begreper og gjeldende regler. Etter fullført kurs vil du være i stand til å føre regnskap ved hjelp av programmet Visma Global. Regnskapskurs med Visma Global kvalifiserer til arbeid som regnskapsmedarbeider/regnskapssekretær.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

På dette kurset lærer du praktisk regnskapsarbeid, fra man
stifter et selskap, til hvordan bedriften må forholde seg for
å holde orden i regnskapet gjennom året.

Praktisk regnskapsarbeid:

regnskapsteori

bilagshåndtering

kontoplan

kontering og føring av bilag

reskontroføringer

avgiftsoppgjør

mva

arbeidsgiveravgift

avstemminger

klargjøring av regnskap for årsoppgjør

rapport og arkivering

Praktisk lønnsarbeid:

dataregistrering

skjemahåndtering

avstemminger

innrapportering til myndigheter

 

Læringsmål

Etter endt kurs skal du ha oppnådd en gunnleggende forståelse
i regnskapsteori og være i stand til å føre regnskap ved
hjelp av regnskapsprogrammet Visma eAccounting.

Tilbys ved:

  • Oslo