× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarbeid innen rus favoritt ikon

Fagskole
Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.