× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mesterutdanningen - Faglig ledelse, estetiske fag - nettbasert favoritt ikon

Annen utdanning
Faglig ledelse er den andre delen av Mesterutdanningen. Du får en grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og emnene som er spesielle for ditt fag.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

For Grafiske fag, verkstedhåndverksfag, estetiske fag,
næringsmiddelfag og møbel- og trefag tilbys undervisningen
som et nettbasert opplegg med veileder, og med frivillige
samlinger. Studiet går over ett semester.

  For bilfagene er undervisningen også nettbasert og
studiet går over to semestre.

Disse temaene inngår:

Bedriften
og samfunnet

Kvalitet
og form

Salg
og markedslære

Bransjelære

Kalkulasjon

Læringsmål

Faglig ledelse er det andre emnet i
Mesterutdanningen. Etter utdanningen vil du ha fått en
grunnleggende innføring i de faglige ledelsesoppgavene og
temaene som er spesielle for nettopp ditt håndverksfag. Det
blir lagt vekt på bevisstgjøring av det ansvaret du har og
de holdninger du bør ha som mester.

 

 

Tilbys ved:

  • Oslo