× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kontor- og administrasjon fagbrev intensivkurs - klasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte, administrasjons- og saksbehandling.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for
Kontor- og administrasjonsfaget Vg3. En del teori fra
læreplan Vg2 Salg, service og sikkerhet vil også bli
gjennomgått.Kontorservice
Hovedområdet omfatter virksomhetens organisering,
servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning,
kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere
saksbehandling. Hovedområdet omfatter også
kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten og
kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice.
Regelverk som regulerer arbeidsforhold og helse, miljø og
sikkerhet og håndtering av endring og utvikling i
organisasjonen er en del av hovedområdet.IKT-tjenester (informasjons- og
kommunikasjonsteknologitjenester)
Hovedområdet omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til
kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og
kunder. I tillegg inngår sikkerhetsrutiner for virksomhetens
kunnskapsorganisering og informasjonsflyt. Hovedområdet
omfatter veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og
gjeldende regelverk knyttet til dette.Økonomi
Hovedområdet omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting,
bearbeiding og framstilling av informasjon. Bruk av
økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-, lønns-
og personalrelatert arbeid inngår i hovedområdet.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i kontor- og administrasjonsfaget jf.
kompetansemålene i

læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo