× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

HMS for ledere, nettbasert favoritt ikon

Annen utdanning

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Dette er et nettbasert kurs, og alt
nødvendig læremateriell er
tilgjengelig på vår læringsplattform.
Kurset er delt i 4
hovedområder:Hensikt
Kartlegging
Gjennomføring
Resultat

Læringsmål

Målet
er å gi forståelse for hvor viktig et godt og
systematisk HMS-arbeid er for å forebygge sykefravær, redusere
skader og å skape
et inkluderende arbeidsmiljø. Plikten til opplæring er hjemlet
i
arbeidsmiljølovens § 3-5. Loven angir forøvrig detaljert det
ansvar en
arbeidsgiver har, og dette ligger til grunn for pensum.
http://www.folkeuniversitetet.info/avd_filer/funett/cesar/imgs/hmsleder.jpg

Tilbys ved:

  • Oslo