× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsefagarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for faget.

Faget er delt inn i tre hovedområder.

Helsefremmende arbeid
Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og
kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og
psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp,
pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse,
trivsel og livskvalitet. I hovedområdet inngår grunnleggende
sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte.
Videre dreier hovedområdet seg om sammenhenger mellom
kroppens oppbygning og funksjoner og sykdomslære. Kultur som
helsefremmende og mobiliserende tiltak, helse, miljø og
sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser
inngår i hovedområdet.Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om hvordan kommunikasjon med mennesker
kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og
toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes
selvfølelse og integritet står sentralt. Videre inngår også
ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv
observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om
taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet.
 

Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om hvordan det helhetlige menneskesyn
kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og
vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler
videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer.
Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre
yrkesgrupper står sentralt. Videre handler hovedområdet om
ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren,
dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og
sosialtiltak.
 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i Helsearbeiderfaget, jf. kompetansemålene
fra

læreplanen.

 

Tilbys ved:

  • Oslo

Lignende utdanninger