× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev Yrkessjåførfaget H18/V19 favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som jobber med transport av gods, personer, planlegging og gjennomføring av oppdrag.Gjennomført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

undervisningen bygger på de offentlige læreplanene i faget.

Planlegging og drift

Hovedområdet omfatter hvordan en transportbedrift er
organisert. Videre inngår planlegging av transporttjenester i
samsvar med kundens bestilling og bedriftens krav til
lønnsomhet. Hovedområdet omfatter samhandling internt i
bedriften og med kunder og eksterne samarbeidspartnere. I
hovedområdet inngår også regelverk knyttet til sikre og
miljøvennlige transporttjenester.

Transport

Hovedområdet omfatter sikker og effektiv lasting, lossing og
forflytting av personer og varer i samsvar med gjeldende
regelverk. Hovedområdet omfatter også miljøvennlig behandling
av gods og kundebehandling. Hovedområdet dekker valg og bruk
av utstyr og transportmidler som kan forebygge skade på
personer, gods og miljø. Videre inngår enklere vedlikehold av
utstyr og hjelpemidler knyttet til transportoppdrag. I
hovedområdet inngår også bruk av manuelt og elektronisk
verktøy til behandling av transportdokumenter, kommunikasjon
og effektiv utføring av transportoppdrag.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i yrkessjåførfaget jf. kompetansemålene fra
læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo