× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev Logistikkoperatør H18/V19 favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil jobbe i transportbransjen med kunde-ordrebehandling og forsendelser av gods.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Undervisningen bygger på de offentlige læreplanene i faget.
Faget er delt inn i to hovedområder.

Eksternlogistikk

Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og
dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra
handels- og produksjonsbedrifter og gods- og
personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige,
effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk
dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av
transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og
midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av
transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere
vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet.
Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold

Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og
produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I
hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer
inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som
påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og
logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre
omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til
produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet,
service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt
regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i
hovedområdet.

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i logistikkfaget, jf. kompetansemålene fra
læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo