× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev Kokk, institusjonskokk og servitør favoritt ikon

Annen utdanning
Dette er utdanningen for deg som ønsker fagbrev som kokk, og som har arbeidserfaring innen faget. Du lærer om tilberedning av mat, smak, estetikk, ernæring, råvarer, hygiene og økonomi.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget bygger på de offentlige fagplanene for faget.

Råvarer og produksjon

Hovedområdet handler om behandling og utnyttelse av råvarer
og hel- og halvfabrikater. Råvarenes egenskaper og
bruksområder står sentralt. Hovedområdet omfatter også
planlegging av måltider med vekt på smaksopplevelse,
sensorikk, estetikk, ernæring og økonomi. Arbeidsteknikker,
produksjonsmetoder og oppbevaring, god ressursutnyttelse og
effektiv og økonomisk drift inngår.

Meny

Hovedområdet handler om planlegging av menyer til daglig
drift og ved spesielle anledninger for ulike grupper ut fra
religion og levevaner. Videre omfatter det spesialkost,
tilpasning og bruk av oppskrifter og porsjonsberegning.
Riktig bruk av fagterminologi inngår.

Hygiene og kvalitetsstyring

Hovedområdet handler om mattrygghet i alle ledd: valg av
leverandør, varemottak, lagring, bearbeiding og produksjon,
anretning og servering av måltider. Det omfatter gjeldende
regelverk og kvalitetsstyringssystemer med vekt på
produksjonshygiene, næringsmiddelhygiene og personlig
hygiene.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om organisering, arbeidsforhold,
økonomisk resultat, service, samarbeid og kommunikasjon. Det
omfatter videre etikk, helse, miljø og sikkerhet og relevante
regelverk.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i kokkefaget, jf. kompetansemålene fra
læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo

Lignende utdanninger