× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fagbrev - Salgsmedarbeider - KLasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med markedsføring, salgsmetoder og kommunikasjon innen salgsfaget.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplanSalgsforberedelse
DU lærer hvordan samle inn, tolke og bruke informasjon
knyttet til markedsføringen av produkter og tjenester.
Hovedområdet omfatter lønnsomhetsvurderinger,
prisfastsettelse og innkjøp. Videre dekker det
tilrettelegging av arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk
for internkontroll, helse, miljø og sikkerhet og bruk av
IKT-systemer.Salg og oppfølging
Hovedområdet omfatter planlegging og gjennomføring av salg og
mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper.
Videre dekker det utøvelse av salgsfunksjonen i samsvar med
bedriftens krav til service og lønnsomhet. I hovedområdet
inngår penge- og dokumentbehandling, klage- og
reklamasjonsbehandling og vurdering av salg og
markedsføringsaktiviteter.

Læringsmål

forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i salgsfaget jf. kompetansemålene fra
læreplanen.

 

Tilbys ved:

  • Oslo

Lignende utdanninger