× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Byggdrifter - fagbrev, Oslo favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe som vaktmester/byggtekniker. Du lærer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Bransjelære
Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og
ferdighetsområder byggdrifteren må anvende for å løse drifts-
og vedlikeholdsoppgaver.
Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter
og standarder innen bygg. Videre handler det om kjennskap til
funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon
(forvaltning, drift og vedlikehold). Kommunikasjon med andre
faggrupper inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler
om kunnskaper om tverrfaglig systemkompetanse. Den skal dekke
alle installasjoner i bygget vedr. sikkerhet, brukernes helse
og velvære og levetiden på de tekniske installasjonene.

Drift og vedlikehold
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av
bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele-
og automatiseringsinstallasjoner, andre innendørs
installasjoner og utendørs installasjoner. Videre handler det
om forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke
krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet
er også praktiske forhold ved energiovervåking og
energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende
tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av
egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av
hovedområdet er bruk av FDV (forvaltning, drift og
vedlikehold) - og SD-programmer (sentral driftskontroll).

Beskrivelser av kostnader

23500,- for to semestre

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i byggdrifterfaget.

Tilbys ved:

  • Oslo

Lignende utdanninger