× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barne- og ungdomsarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som ønsker å jobbe med barn i barnehage, barnepark, skole, SFO, klubber, kommunale etater m.m.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlige fagplaner for
faget

Faget er delt inn i hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Emnet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse
og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike
læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling.
Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og
førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i
hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing,
diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling

Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn
og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges
selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser
og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse

Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter
for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur,
natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg
og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår
relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om
universell utforming av produkter og tjenester.
Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget jf.
kompetansemålene i læreplanen

 

Tilbys ved:

  • Oslo