× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Asbestsanering - innvendig og utvendig kompetanse favoritt ikon

Annen utdanning
Skal du arbeide med asbest  må du ha dokumentert kompetanse. Her lærer du å drive miljøsanering med asbestholdige materialer i tråd med  Arbeidstilsynets retningslinjer.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Dette lærer du:

Kurset tar for seg følgende hovedtema

Teoretisk del (to dager) Utvendig sanering

asbest- og asbestproblematikk, lover og forskrifter

medisinske aspekter

asbestlokalisering, målemetoder og analyse

personlig verneutstyr, maskiner og utstyr

planlegging av saneringsjobber

Praktisk del (en dag) Innvendig  sanering og praksis

oppbygging av saneringsområdet

utførelse av sanering/posesanering

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_2-3#KA...

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=224334

Læringsmål

På dette kurset lærer du å drive innvendig og utvendig
miljøsanering med asbestholdige materialer på en  trygg
måte.

Tilbys ved:

  • Oslo