× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Anleggsmaskinfører favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil jobbe som anleggsmaskinfører. Du lærer bruk, håndtering og vedlikehold av maskiner som f.eks: gravemaskin, hjullaster og dumper.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget bygger på de offentlige læreplanene i faget. Faget er
delt inn i 4 hovedområder.

Maskiner og utstyr
Hovedområdet handler om arbeid med ulike typer
masseflyttingsmaskiner og tilleggsutstyr. Det omfatter også
vedlikehold og enkle reparasjoner. Helse, miljø og sikkerhet
i arbeid med maskiner og utstyr står sentralt.Planlegging, stikking og nivellering
Hovedområdet handler om arbeidsvarsling, stikking og
nivelleringsarbeid. Planlegging i henhold til tegninger og
beskrivelser inngår også i hovedområdet. Videre omfatter
hovedområdet kontroll av underlaget og sikring av fastmerker
og utmålte punkter. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med
stikking og nivelleringsarbeid inngår også.Vei, vann og avløp
Hovedområdet handler om enkle betongarbeider og grunnarbeider
i forbindelse med oppbygging av veier, og graving av
byggegroper. Det omfatter også grøftearbeid med tilhørende
sikring, legging av rør og kabler og montering av kummer.
Lasting og transport inngår i hovedområdet. Helse, miljø og
sikkerhet i arbeid med maskiner står sentralt.Bransjelære
Hovedområdet handler om bedriftens oppbygging og
kvalitetssystemer. Gjeldende regelverk for helse, miljø og
sikkerhet inngår i hovedområdet. Profesjonell kundebehandling
og service inngår også.
 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i anleggsmaskinførerfaget jf.
kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo