× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Ambulansearbeider vg2 favoritt ikon

Annen utdanning
Ambulansefaget passer for deg som vil jobbe med akutt medisinsk behandling og transport av pasienter.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Kurset går over 2 semestere med undervisningtirsdager kl. 17.00-20.45onsdager kl. 09.00-14.45Mangler du helse- og oppvekst vg1?
Vi kan gi tilbud om intensivkurs for deg som mangler helse-
og oppvekstfag vg1 programfagene.
Undervisning/veiledning vil skje i perioden august-november
2017.
Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om dette.

Ambulansefag Vg2 bygger på de offentlige læreplanene i
ambulansefaget.

Fra Vg2:

Grunnleggende helsefag

Programfaget dreier seg om grunnleggende helsefaglige emner.
Kroppens oppbygning og funksjon står sentralt i faget. Etikk,
kommunikasjon, hygiene, medikamentlære og relevant regelverk
for yrkesutøvelsen inngår i programfaget. Programfaget
omhandler videre empati og profesjonell medmenneskelig omsorg
samt betydningen av godt samarbeid.

Ambulansemedisin

Programfaget dreier seg om hvordan tegn og symptomer legges
til grunn for å ivareta pasienters vitale funksjoner.
Systematikk i undersøkelse, behandling, transport,
overvåkning, rapport og dokumentasjon av pasienter med ulike
sykdommer og skader inngår i programfaget. Programfaget
handler videre om fysisk og psykisk omsorg for pasienter og
pårørende.

Ambulanseoperative emner

Programfaget dreier seg om hvordan ambulanseoppdrag utføres
på sikker, effektiv og omsorgsfull måte. Programfaget
omfatter redningstjenestens oppbygning og organisering og
ambulansens innretning og utstyr. Videre dreier programfaget
seg om samhandling og kommunikasjon samt riktig navigasjon.
Stressmestring og hvordan en kan ivareta egen og andres
mentale helse inngår i faget. Bruk av ergonomiske prinsipper
og forebygging av helseskade er også en del av faget.

Fra Vg3:Grunnleggende helsefag
Hovedområdet handler om kroppens oppbygning og funksjon og
pasienters fysiske og psykiske behov, pleietiltak og
forebygging av smitte. Videre inkluderer hovedområdet
profesjonell omsorg, kommunikasjon og samhandling med
pasienter, pårørende og annet medisinsk personell. Etikk,
hygiene, medikamentlære og relevant regelverk inngår.Ambulansemedisin
Hovedområdet handler om sykehistorie, skademekanikk, enkel
undersøkelse og akutt behandling av pasienter med ulike
sykdommer og skader. Tegn og symptomer på sykdom og skade
inngår også.Ambulanseoperative emner
Hovedområdet handler om ambulansens innretning og utstyr og
hvordan ambulanseoppdrag utføres på en trygg, effektiv og
omsorgsfull måte. Videre omfatter det transport, overvåkning,
rapportering og dokumentasjon. Det handler også om også
redningstjenestens oppbygning og organisering. Videre
omfatter hovedområdet samhandling, kommunikasjon og
navigasjon. Bruk av ergonomiske prinsipper og forebygging av
helseskade inngår også.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i ambulansefaget, jf. kompetansemålene fra
læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo