× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Akvakultur favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe med utvikling og drift av akvakulturanlegg. Du får forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon og naturens tålegrenser.

Studienivå

Anna utdanning