× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Akvakultur-fagbrev favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe med utvikling og drift av akvakulturanlegg. Du får forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon og naturens tålegrenser.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Undervisningsform: Kombinert klasserom på
nett / fysiske samlinger på forskjellige studiesteder i
Folkeuniversitetet Nord.

 

Faget bygger på de offentlige læreplanene i faget.

Røkting og drift

Hovedområdet omfatter røkting og drift av akvakulturanlegg. I
dette inngår optimalisering av vekst og velferd gjennom hele
produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og
produksjonsstrategier er sentralt. Videre omfatter det
oppbygging, virkemåte og drift av anlegg og redskaper,
instrumenter og utstyr for produksjon. Helse, miljø og
sikkerhet er en del av hovedområdet.

Produkt og kvalitet

Hovedområdet omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer
i tilknytning til prosesser og produkter på arbeidsplassen. I
dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder,
sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til
produkter. Hovedområdet dekker også risikovurdering og
beredskapsplanlegging for anlegg, utstyr, oppdrettsorganismer
og personell. Regelverk og standarder for oppdrettsvirksomhet
er en del av hovedområdet.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i Akvakulturfaget jf. kompetansemålene fra

læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo