× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Aktivitør favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med å bruke aktiviteter individuelt og i gruppe for å motivere og stimulere til egeninnsats. Aktuelle aktiviteter kan være husflids- og håndverks-aktiviteter, daglige gjøremål, fysiske aktiviteter, fritidsaktiviteter og produksjonsrettede aktiviteter.  Aktivitørens kompetanse er primært rettet mot følgende brukergrupper: - eldre - psykisk utviklingshemmede - fysisk funksjonshemmede - psykisk funksjonshemmede.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen følger offentlig godkjente
læreplaner:

Aktivisering

Hovudområdet omfattar heile aktiviseringsprosessen. Dette
gjeld ulike praktiske aktivitetar tilpassa funksjonsevne,
behov og interesse hos brukarane. Hovudområdet dreiar seg om
observasjon og vurdering av føresetnadene og funksjonsnivået
til brukarane. Kommunikasjon med og motivasjon overfor
brukarar og pårørande høyrer med. Konkretisering av idear og
produktutvikling ut frå kva behov og mål brukarane har,
høyrer også med i hovudområdet. Bruk av digitale verktøy er
med. Gjeldande regelverk knytt til aktiviseringsarbeid inngår
i hovudområdet.

Administrering

Hovudområdet omfattar administrering og dokumentasjon av
aktiviseringa. Målsetjing og planlegging, refleksjon og
vurdering knytt til aktiviseringsarbeid høyrer med. Det
omfattar vidare kommunikasjon og presentasjon overfor
samarbeidspartnarar av dei utsiktene aktiviseringa gir. Bruk
av digitale verktøy inngår også. Hovudområdet dreiar seg om
gjeldande rutinar og regelverk knytt til personvern og helse,
miljø og tryggleik.

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den
teoretiske prøven i aktivitørfaget, jf. kompetansemålene fra
læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo