Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Frelsesarmeens offiserskole Asker

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Frelsesarmeens offisersutdanning utdanner kandidater til offiserstjeneste i Frelsesarmeen.

I utgangspunktet søker man ikke om å gå på Frelsesarmeens offisersskole, men om å bli offiser i Frelsesarmeen. Skolens studenter kalles kadetter.

Hvis du blir antatt som aspirant til offiserstjenesten, vil du få plass på offisersskolen, enten som heltids- eller fjernstudent.

Frelsesarmeens offisersskole vil ha opptak av kadetter og oppstart annethvert år som en prøveordning. Første oppstart er i 2019, deretter i 2021. Ordningen vil evalueres etter fire år.