× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kunstfotografi favoritt ikon

Fagskole
Studiet gir spesialisering i kunstfotografi og varer i ett år.

Varighet

1 år

Studietempo

Heltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Kostnader

115 000

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Kunstfotografistudiet legger vekt på at du som student skal oppnå selvstendighet, kreativitet, fotokunstfaglig forståelse og et eget kunstnerisk uttrykk.

Det settes høye krav til egenproduksjon og evne til å utvikle egne konsepter/prosjekter.

Som student i kunstfotografi tilegner du deg ferdigheter og kompetanse til å etablere deg i egen praksis, i et arbeidsliv eller gi søknadskompetanse til annen høyere utdanning, hvor kompetanse i kreative prosesser er etterspurt. 

Studiet skal også gi et tilbud til kunstnere eller fotografer som har behov for utvidet kompetanse i utøvelse av faget.

Løpende opptak.

Undervisningsopplegg

På Kunstfotografi jobber vi prosjektbasert med tema som til sammen gir en oversikt og øving i de forskjellige sjangrer og arenaer kunstfoto representerer. Studiet balanserer kunstforståelse og teori med praktisk øvelse og et solid teknisk fundament. 

Se studieplanen.