× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Film & Foto - USA - Hollywood favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Lær film & foto gjennom praktisk arbeid og eksperimentering i et kreativt miljø. Fra ide til ferdig produkt. Filmfestivaler og utstillinger. Analogt og digitalt. USA - San Francisco/LA-Hollywood.

På film & fotolinja har vi fokus på praktisk tilnærming - vi går rett i produksjon. Det er lagt stor vekt på kreativt, sjølvstendig og skapande arbeid. Med støtte frå gode og erfarne lærarar og gjesteførelesarar, realiserer du dine kreative idear og prosjekt. Ved utforsking og eksperimentering utviklar du deg som filmskapar og fotograf.


Vi har mange søkere. Søk idag!

Ver en del av eit aktivt fagmiljø. Reis på fagturar for å bli inspirert og treffe bransjefolk! Linja samarbeider med dei andre kreative linjene på skulen; Data og Musikk - saman jobbar vi fram prosjekt som stop motion, utstillingar,teater og animasjonar. I tillegg er det hvert år mulig å jobbe med ulike oppdragsfilmer. Vi har laget filmer for Voss kommune, en naturbarnehage og andre lokale aktører. 

Vi jobbar kvart år mot filmfestivalar som Amandus og Minimalen. På hausten besøkjer vi Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) der vi får sjå mange spennande førpremierar. På skulen har vi alltid premiere på våre eigne filmar i vår private kinosal. Kvart år reiser vi på Amandus Internasjonale Studentfilmfestivalen på Lillehammer, der vi tidlegare har hatt med filmar! Se filmen her

Haustens store høgdepunkt skjer i november. Då reiser vi på studietur til solfylte California. Opplev LA, Hollywood og San Francisco. Saman utforskar vi den amerikanske filmhovudstaden og San Fransisco sin spennande kunst- og fotoscene.


Her kan du se noen av filmene vi har laget på linjen

Instagram:

@vossfhs skolen's 

@vossfhs_kreativ linja's