× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bo.Aktiv favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Kristen folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Det er godt å ha ekstra støtte når du skal prøve noko nytt i kvardagen.

For nokon kan det vere å ta kontakt med andre, å gjere daglege aktivitetar eller å reise. For andre kan det vere å få meir sjølvtillit i ulike situasjonar.

På Bo.Aktiv får du undervisning i trygge omgjevnadar i eit stort felleskap. Du trenar på å bu åleine, er saman med andre ungdomar og får prøve ut eit mangfald av aktivitetar. Du set deg eigne mål og undervisninga blir tilpassa deg.

Vi trur at du saman med oss vil oppleve meistring og glede, og at du vil oppdage nye sterke sider ved deg sjølv.

Saman får vi utrulege ting til å skje!

Det meste av det beste:
Friluftsliv | Mat/helse | Turplanlegging | Veiledningssamtalar | Film/foto | Nettvett/telefonbruk | Scenetrening | Personleg økonomi | Musikk | Drama/stemmebruk | Kunst/handverk | Personleg hygiene | Konfliktløysing | Rom-/klevask | Bedriftsbesøk | Utlandstur | Innsamlingsaksjon | Museumsbesøk | Skuleutveksling

PS:
Denne linja krev støtte frå NAV. Av den grunn kan det vere lurt å søkje tidleg. Søknadsskjema er tilgjengeleg frå 1. oktober og opptaket skjer fortløpande.

Sjekk ut YouTube-kanalen

Sjå magasinet 2019/20 på nettLes meir om studietur og linjeinnhald