× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Solidaritet Nord-Sør favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Kom bak turistfasaden og opplev det ekte Guatemala. Lær spansk, lev i samfunnet og lær solidaritetsarbeid i praksis. 8-ukers studietur fyllt med opplevelser som skaper engasjement og handling.

Innholdet på linja er bygget opp rundt studiereisen til Guatemala. Studiereisen varer i 8 uker. Før reisen forbereder vi oss godt. 

Spansk språk, kulturforståelse og feltarbeidsteknikker trenes opp. 

8 uker på studiereise

Vi reiser på studietur i 8 uker for å gå i dybden og undersøke hvordan ting henger sammen. Du får se med egne øyne hvordan fordeling av ressurser, sosial ulikhet, kampen for urfolks rettigheter og internasjonal solidaritet påvirker vanlige menneskers hverdag.

Poenget er å oppleve og lære om kultur og folk. Du kommer tett innpå mennesker, deltar i deres dagligliv og kjenner utfordringene de står overfor på kroppen. På den måten får du venner, og ekte solidaritet oppstår.

Etter reisen bearbeider dere opplevelsene og formidler kunnskapen videre.

  • 8 ukers studietur til Guatemala
    • Lær spansk på språkskole og i vertsfamilie
    • Feltarbeid og opphold i vertsfamilier
    • Kulturmøter
  • Internasjonal solidaritet og engasjement

Sund folkehøgskole har arrangert studieturer til Guatemala i over 20 år. Vi kjenner landet svært godt, og har gode kontakter. Vi holder oss unna Guatemala City, og lar alltid hensyn til trygghet og sikkerhet veie tyngst. 

Sund folkehøgskole følger Utenriksdepartementes reiseråd. 

Les mer om linjen på vår hjemmeside.