× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Regnskog Amazonas favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Å bo i regnskogen sammen med de som kjemper mot plantasjeeierne eller oljeselskapene, er måten å bli engasjert på. Spansk, samhold, økologi, politikk og aksjonisme. 8 uker studietur til Peru/Amazonas.

Regnskoglinja jobber i skjæringspunktet mellom økologi, antropologi, historie og politikk. Denne tverrfaglige innfallsvinkelen gir et unikt grunnlag for å forstå regnskogens mangfold.

Studiereise til Amazonas

Regnskoglinja reiser 8 uker til Peru og peruansk Amazonas. Regnskogenes artsmangfold og urbefolkninger gjør dem unike. Samtidig raseres miljøet med tømmerhogst, plantasjer og oljeutvinning. På regnskoglinja treffer vi indianere og ser miljøproblemene med egne øyne.

Klassemiljø og forberedelser

Perioden før studiereisen er en forberedelsestid. Vi konsentrerer arbeidet om å etablere et godt klassemiljø, studere økologi, skogbruk og landbruk.

Vi arbeider med aktuelle problemstillinger knyttet til regnskogen samtidig som vi lærer om språket og kulturen til regionen vi skal besøke.

I løpet av høsten øver vi oss på feltlivet og på sosiale ferdigheter gjennom overnattingsturer, scenario-øvelser og minifeltarbeid i Norge.

Les mer om linjen på vår hjemmeside.