× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

FN og internasjonal politikk favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

FNs arbeidsområder og aktuelle hendelser er bakteppe for læring om internasjonale spørsmål. Diskusjon, foredrag, praksis og reise gir erfaring og innsikt. Fem ukers studiereise til det sørlige Afrika.

"FN og Internasjonal politikk" har som mål å gi deg som elev innsikt i FNs rolle, muligheter og begrensninger. Både gjennom arbeidet på linja og den fem uker lange studiereisen lærer du om FNs viktigste arbeidsområder og hva organisasjonen betyr for mennesker og samfunn rundt om i verden.

Målsetting for FN-linja

På FN og internasjonal politikk er vi opptatt av internasjonal forståelse og solidaritet. I løpet av året fordyper vi oss i FNs forskjellige arbeidsområder. Aktuelle hendelser i politikk og samfunn er med på å sette dagsorden for undervisningen i FN-klassen. Vi legger også stor vekt på at elevene er med på å forme undervisningen gjennom presentasjoner, diskusjoner og selvstendige prosjekter.

Faginnholdet formes for en stor del av elevenes interesser og faglige forutsetninger. Nye og andre perspektiver på temaene man jobber med hentes inn gjennom gjesteforelesere, filmer, studiebesøk og deltagelse på møter og konferanser.

Studiereise til det sørlige Afrika 

Studiereisen til FN og internasjonal politikk går langt utenfor turistruten. Du opplever å reise på en helt ny måte, og dere er aktivt med i planleggingen både i forkant og underveis. Dette gjør studiereisen mer interessant og spennende for elevene. 

 

Les mer om linjen på vår hjemmeside.