× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Stipendidat Skogn FHS favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Ledertrening - instruktør
Våre stipendiater har tidligere gått på Skogn FHS eller en
annen folkehøgskole. Stipendiatene er viktige kulturbærere i
folkehøgskolen, og har gjerne en spesialkompetanse.